xmaskgroup14.png.pagespeed.ic.54qgJDcnPK.png

Interpharma มีสินค้าเพื่อสุขภาพจำหน่าย

ร้านยา อินเตอร์ฟาร์ม่า
เราคัดสรรคสินค้าเพื่อสุขภาพ มารวมไว้จำหน่ายแก่ท่าน เพื่อการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ

CHECK PLUS ฟ้า STRIP FORMAT

00021
฿65.00
ในสต็อก
1
รายละเอียดสินค้า

ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ชนิดจุ่ม
วิธีใช้ : นำแผ่นทดสอบออกจากซอง โดยทำการทดสอบทันทีหลังฉีกซอง จับแผ่นทดสอบในแนวตั้ง โดยให้หัวลูกศรชี้ลง จุ่มลงในปัสสาวะซึ่งอยู่ในถ้วยที่เตรียมไว้โดยให้ระดับน้ำปัสสาวะไม่เกินขีดที่ลูกศรชี้ จึงอ่านผลการทดสอบจากช่อง

บันทึกผลิตภัณฑ์นี้ในภายหลัง