bainter-01

ร้านยา อินเตอร์ฟาร์ม่า เราให้บริการดูแลท่านในทุกเรื่องปัญหาสุขภาพ โดยการคัดสรรยาคุณภาพให้เหมาะสมกับลูกค้าทุกๆท่าน และยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องยา และการใช้ยาต่างๆ โดยเภสัชกรปริญญา นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า

“มาตรฐานแห่งการดูแล”

lineinter.png
interpharma(CI)-01.png

ยินดีต้อนรับ

6470143-01.png
ร้านยาอินเตอร์ฟาร์ม่า
ยาทางการแพทย์

 

เราเป็นผู้จำหน่ายยาทุกชนิด ทั้งยาในประเทศและต่างประเทศ​ โดยมีราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีเภสัชกรที่เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะทางคอยดูแลในการจ่ายยาให้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

 

เราเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาหารเสริมที่มีประโยชน์ และอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลาย และมีทีมงานคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างละเอียด

เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

เราเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ อาทิเช่นเครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด รถเข็น ไม้พยุงค้ำยัน เป็นต้น โดยท่านสามารถสอบถามสินค้าต่างๆได้กับพนักงานของเราที่มีความรู้ความชำนาญในการแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้ท่านได้อย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

เราเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณทั้งในและต่างประเทศ โดยคัดสรรสินค้าจาก บริษัทที่มีความเชื่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและเวขสำอาง พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าในการดูแลผิวพรรณ โดยเภสัชกรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเวชสำอาง โดยเฉพาะ

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

พนักงานของเราโดยเฉพาะพนักงานขาย ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในการให้คำแนะนำในการดูและสุขภาพโดยตรงกับเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ ฉะนั้นมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าพนักงานขายหน้าร้าน หรือเภสัชกรของเราต่างยินดีให้คำแนะนำด้านสุขภาพให้กับท่านได้เสมอ

 BEST

Pharmacy Of Chonburi

2022

ร้านขายยาที่ดีที่สุดในชลบุรี

 
เภสัชกร
ภญ.ปภาดา งามกิจปราโมทย์
ภญ.ปภาดา งามกิจปราโมทย์

ใบอนุญาตเลขที่ ภ.40287

press to zoom
ภญ.มณฑลี อินทชุ่ม
ภญ.มณฑลี อินทชุ่ม

ใบอนุญาตเลขที่ ภ.40499

press to zoom
ภก.ฆนาพงศ์ พันธุ์ชาลี
ภก.ฆนาพงศ์ พันธุ์ชาลี

ใบอนุญาตเลขที่ ภ.41484

press to zoom
ภญ.ภัคปภัสร์ รวิพงศ์พสิน
ภญ.ภัคปภัสร์ รวิพงศ์พสิน

ใบอนุญาตเลขที่ ภ.37664

press to zoom